Інтернет-проект «Досліджуємо особливості громадянського суспільства свого регіону»

project1

Досліджуючи особливості громадянського суспільства свого регіону, зважайте на те, що у його структурі прослідковуються три типи зв'язків і відносин. Перший тип – це взаємодія людей у процесі виробництва, заснованій на праві приватної власності, свободі праці і підприємництва. Саме наявність вільних власників у сфері господарської діяльності, їхня можливість вступати у чесну конкуренцію породжує різноманітні, створювані за власною ініціативою недержавні об'єднання громадян. Другий тип - це соціокультурні відносини, що задовольняють потреби громадян у сімейно-родинних зв'язках, вихованні дітей, освіті, духовному удосконаленні, вірі, здоров'ї, творчості, спілкуванні, інформації. Реалізація цих потреб здійснюється в рамках таких недержавних інститутів, як сім'я, освітні, виховні, наукові і культурні установи тощо. Третій тип відносин – це взаємодія об'єднаннь за інтересами всередині громадянського суспільства. До таких об'єднань відносяться: союзи підприємців, фінансистів, екологів, професійні союзи; церковні, жіночі, молодіжні та інші організації; клуби за інтересами тощо. Вони відбивають прагнення різних груп громадян домогтися рішення не тільки індивідуальних і групових, але і загальнозначущих цілей. Звідси і виникає соціальна активність, прагнення спільними зусиллями, без піклування держави, але за її сприяння удосконалювати суспільство, робити наше спільне життя більш комфортним, якісно кращим. Розповіді про результати дослідження можна розмістити тут