Головна

   В опитуванні на одному із сайтів з'ясовувалась думка громадян України про те, чи доцільно дорослому населенню дозволити мати особисту зброю. Одна із відповідей була: «Так! Демократія так демократія!»

   На жаль, не кожний із нас усвідомлює, що демократія не передбачає вирішення конфліктних ситуацій (суспільних чи особистих) шляхом застосування зброї.

  Демократія пов’язується з існуванням у державі громадянського суспільства, пріоритетною особливістю якого є реальна участь громадян у процесі прийняття важливих для народу рішень та контролі за діяльністю органів державної влади. Саме громадянське суспільство як система самостійних і незалежних від держави громадських інститутів і відносин забезпечує умови для реальної участі громадян у житті держави, реалізації прав людини, її інтересів і потреб, захищає особисту індивідуальну свободу людини, стимулює її соціальну активність.

   Значущість людини у демократичній державі визначається не внаслідок належності до певної верстви населення, групи чи класу, а саме через те, що вона – особистість, громадянин, носій і джерело влади.

   Тож, давайте будемо вчитись разом ініціювати й обговорювати важливі для нас як народу України рішення, вчитися співпрацювати з владними структурами задля вирішення важливих для нашого життя проблем, вчитись контролювати діяльність влади і впливати на неї задля покращення нашого життя, адже влада – для народу, а не невпаки. Давайте вчитись демократії разом!