Інтернет-проект «Вчимося обирати»

project8

Шановні старшокласники! Важливими ознаками демократії є право всіх громадян на участь у формуванні органів державного управління, яке реалізується через систему демократичних виборів та інших демократичних процедур та чіткі демократичні процедури обрання і зміни органів державного управління.

Право вільно обирати та бути обраними до органів державної влади й органів місцевого самоврядування, закріплене у статті 38 Конституції, належить виключно громадянам України, які досягли 18 років і набули повної правосуб'єктності. Але вже сьогодні важливо навчитись робити правильний вибір.

Як проходять вибори органів учнівського самоврядування у вашій школі? Репортажі про це можна розмістити тут